th mini logo
งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว
คณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ที่อยู่:3-14-6 Kami Osaki Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
 
ติดต่อทางโทรศัพท์
จันทร์ - ศุกร์:10.00~17.00
โทรศัพท์:03-5789-2433
โทรสาร:03-5789-2428
 
สำหรับผู้ที่ประสงค์ติดต่อทางเมล
ขอให้ติดต่อผ่านแบบฟอร์มในหน้านี้
ซึ่งอาจจะใช้เวลาตอบกลับมากกว่า 1 วันทำการ
สำหรับผู้ที่เร่งด่วนขอให้ติดต่อทางโทรศัพท์tf logo1

Add Friend

© Official Site Thai Festival Tokyo. All rights reserved.