ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่นประจำปี 2564
ประกาศผู้ออกร้านที่ได้รับคัดเลือก งานเทศ

tf logo1

Add Friend

© Official Site Thai Festival Tokyo. All rights reserved.