งานเทศกาลไทยในจังหวัดต่าง ๆ


 

THAI FESTIVAL TOKYO
จัดช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี
สถานที่:สวนสาธารณะโยโยกิ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Tf Banner Osaka
จัดช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี
สถานที่:สวนสาธารณะปราสาทโอซากา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Tf Banner Nagoya
จัดช่วงปลายเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี
สถานที่:สวนสาธารณะฮิซายะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Tf Banner Sendai
จัดช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี
สถานที่:สวนสาธารณะโคโตได

รายละเอียดเพิ่มเติม

Tf Banner Shizuoka
จัดช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี
สถานที่:สวนสาธารณะอาโอบะซิมโบโรด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Tf Banner Saga
จัดช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี
สถานที่:ลานกว้างโคโคโรซาชิโนะโมริ

รายละเอียดเพิ่มเติม

     

    tf logo1

    Add Friend

    © Official Site Thai Festival Tokyo. All rights reserved.