• เทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น Thai Drama Festival in Japan 2021

    เทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น Thai Drama Festival in Japan 2021

  • งานเสวนาหัวข้อ “ปรากฏการณ์ความนิยมละครไทยในญี่ปุ่น”
  • นักแสดงจากค่าย GMMTV
  • นักแสดงจากช่อง 3
  • นักแสดงจากค่าย Nadao Bangkok

tf logo1

Add Friend

© Official Site Thai Festival Tokyo. All rights reserved.