• ขอขอบคุณและพบกันใหม่ !

  ขอขอบคุณและพบกันใหม่ !

  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง หวังว่าคงได้รับความสนุก ความประทับใจ กับบรรยากาศแบบไทยๆ ที่ได้นำมาเสนอในปีนี้
  และพบกันใหม่ในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 21(วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563)ค่ะ!!!

  ปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300,000 คน!

 • ขอขอบคุณและพบกันใหม่ !

  ขอขอบคุณและพบกันใหม่ !

  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง หวังว่าคงได้รับความสนุก ความประทับใจ กับบรรยากาศแบบไทยๆ ที่ได้นำมาเสนอในปีนี้
  และพบกันใหม่ในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 21(วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563)ค่ะ!!!

  ปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300,000 คน!

 • ขอขอบคุณและพบกันใหม่ !

  ขอขอบคุณและพบกันใหม่ !

  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง หวังว่าคงได้รับความสนุก ความประทับใจ กับบรรยากาศแบบไทยๆ ที่ได้นำมาเสนอในปีนี้
  และพบกันใหม่ในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 21(วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563)ค่ะ!!!

  ปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300,000 คน!

 • ขอขอบคุณและพบกันใหม่ !

  ขอขอบคุณและพบกันใหม่ !

  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง หวังว่าคงได้รับความสนุก ความประทับใจ กับบรรยากาศแบบไทยๆ ที่ได้นำมาเสนอในปีนี้
  และพบกันใหม่ในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 21(วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563)ค่ะ!!!

  ปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300,000 คน!

 • ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21

 • ศิลปินที่มาร่วมงานในปี 2562
 • ศิลปินที่มาร่วมงานในปี 2562

 • กิจกรรมภายในงานปี 2562
 • กิจกรรมภายในงานปี 2562
 • กิจกรรมภายในงานปี 2562

  กิจกรรมStamp Rally ง่ายๆ เพียงสะสมตราประทับให้ครบทั้ง 4 ดวง มีของรางวัล โอทอป สำหรับคนที่สะสมได้ครบก่อน!
 • กิจกรรมภายในงานปี 2562

  โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award (DEmark) เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบ และผู้ประกอบการไทยได้แสดงผลงานสู่ตลาดโลก

tf logo1

Add Friend

© Official Site Thai Festival Tokyo. All rights reserved.