YOOtheme

stamp65.gif

นิทรรศการในงานเทศกาลไทยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ นำเสนอสาระน่ารู้

เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น แผนภูมิประเทศไทย (สนับสนุนโดยบางกอกแอร์เวย์) แสดงถึงตำแหน่งและที่ตั้งจังหวัดสำคัญๆ ต่างๆ ทั่วประเทศไทย โครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชนบท และวัฒนธรรมไทยที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก ให้ผู้ชมนิทรรศการได้รับความสนุก เพลิดเพลินกับสาระน่ารู้ด้วยตนเองที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ เด็กเล็ก และเยาวชน

10thexhibition.jpg

มุมมองน่ารู้ในนิทรรศการปีนี้ ได้แก่ การทำนายทายทักนิสัยและบุคลิกของแต่ละคนจากวันเกิดและสีประจำวันเกิดตามแบบวิถีไทย ท่านที่ยังไม่ทราบวันเกิดตรงกับวันอะไรและสีประจำวันเกิดของท่าน (ตามแบบไทย) คืออะไร มาลองหากันในนิทรรศการ 10 ปี งานเทศกาลไทยได้ด้วยตนเอง

10tf.gif

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดมุมพิเศษในนิทรรศการ เพื่อฉลองครบ 10 ปี งานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียว ทุกท่านสามารถรับทราบพัฒนาการการจัดงานเทศกาลไทย พร้อมทั้งมุม "ครบรอบ 10 ปี งานเทศกาลไทย" ให้ท่านเขียนความระลึกถึงงานเทศกาลไทยในปีที่ผ่านมาและประเทศไทยบนกระดาษดอกซากุระ เพื่อแสดงในงานนิทรรศการด้วย ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสนุกอย่างมีสาระได้ในคูหานิทรรศการฉลอง 10 ปี งานเทศกาลไทย