รายชื่อศิลปินที่จะมาแสดงบนเวทีงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 20

DOWNLOAD (PDF)

artist profile_thai-page-001artist profile_thai-page-002
artist profile_thai-page-003artist profile_thai-page-004