ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการออกร้านงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 20 ได้ที่นี่

(ดาวน์โหลด)

picture1tfmanual