สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับเหมาจัดงานเพื่อร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ จึงขอเชิญบริษัทที่สนใจโปรดแจ้งความจำนงและส่งเอกสารการสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการรับสมัครผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 19 [CLICK]

tfth