YOOtheme

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 กรุงโตเกียว

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับเหมาจัดงานเพื่อร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ จึงขอเชิญบริษัทที่สนใจโปรดแจ้งความจำนงและส่งเอกสารการสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการรับสมัครผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 18 [CLICK]

thaifestival2017-organizer_th